Ngày 26/01/2019 lễ công bố quyết định công nhận  Trường THPT Tôn Đưc Thắng đạt chuẩn Quốc Gia

Lế công bố quyết định trường đạt chuẩn quốc gia và sơ kết học kỳ 1 năm học 2018-2019.