Để đón học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ phòng chống dịch bênh covid-19, sáng nay ngày 02/5/2020 Trường THPT Tôn Đức Thắng đã họp toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường để phân công nhiệm vụ và thực hiện tốt công tác vệ sinh trường lớp cũng như các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo việc đi học trở lại an toàn, hiệu quả.