Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng".

            Bởi thế, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng. Với ý nghĩa đó, chiều ngày 03 tháng 10 năm 2020, được sự nhất trí của Huyện ủy Tân Phú, Chi bộ trường THPT Tôn Đức Thắng trang trọng tổ chức Lễ trao quyết định phát thẻ đảng viên mới cho các đồng chí Nguyễn Thị Thương và đồng chí Lữ Tăng Khoa.

 

                                                       Đ/c Nguyễn Văn Bình-BT chi bộ trao quyết định phát thẻ đảng viên cho đảng viên

            Lễ trao quyết định phát thẻ đảng viên được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục kết nạp đảng viên mới. Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Văn Bình - Bí thư Chi bộ đã trao Quyết định phát thẻ và phân công nhiệm vụ cho đồng chí đảng viên mới.

              Thay mặt cho chi bộ, đồng chí Nguyễn Văn Bình đã phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các đảng viên mới và căn dặn, động viên các các đảng viên tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, giữ vững lập trường, tư tưởng vì mục tiêu và lý tưởng của Đảng, Nhà nước và vì sự nghiệp phát triển của nhà trường

              Buổi lễ trao quyết định phát thẻ Đảng viên đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hai đồng chí Đảng viên đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Là một Đảng viên mới, đồng chí càng ý thức rõ hơn về trách nhiệm của bản thân đối với gia đình, xã hội và Nhà trường. Tiếp tục cùng đội ngũ Chi bộ trường THPT Tôn Đức Thắng phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức theo lí tưởng, tôn chỉ của Đảng Cộng Sản Việt Nam, hoàn thành tốt mục tiêu xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.