Sáng ngày 29 tháng 5 năm 2020, thầy Nguyễn Văn Bình và thầy Trần Văn Ban đã đại diện cho nhà trường

Sáng ngày 29 tháng 5 năm 2020, thầy Nguyễn Văn Bình và thầy Trần Văn Ban đã đại diện cho nhà trường, công đoàn trao số tiền 8.500.000 do tập thể sư phạm, công đoàn viên trường THPT Tôn Đức Thắng ủng hộ cô Lương Thị Phương Mai, giáo viên môn Toán trường THPT Đoàn Kết bị bệnh hiểm nghèo.