1. CÁCH TÍNH MÚI GIỜ, TÍNH GIỜ Ở CÁC ĐỊA PHƯƠNG KHÁC NHAU TRÊN THẾ GIỚI.

Hoạt động 1: Giáo viên giúp hoc sinh nắm vững phấn kiến thức lý thuyết:

Giáo viên phải giúp học sinh hiểu được một số khái niệm sau:

a. Giờ trên trái đất:

- Giờ địa phương: là giờ riêng của mỗi kinh tuyến ở 1 thời điểm xác định ( trái đất hình khối cầu có 360 kinh tuyến, mỗi kinh tuyến có một giờ riêng tại một thời điểm nhất định – giờ đó gọi là giờ mặt trời hay còn gọi là giờ địa phương)

- Giờ múi: Nếu căn cứ vào giờ địa phương sẽ không tiện cho các hoạt động sinh hoạt và sản xuất nên người ta gom 15 kinh tuyến lại thành một múi giờ. Như vậy, bề mặt cầu của Trái đất được chia làm 24 phần tương ứng 24 múi giờ. Mỗi múi có 1 giờ thống nhất theo giờ kinh tuyến giữa của múi đó gọi là giờ múi.

- Giờ GMT là giờ của múi số 0 , đi qua thủ đô nước Anh ( vì kinh tuyến o đi qua đây)

Tuy nhiên, người ta không chia theo thứ tự từ kinh tuyến o đến kinh tuyến 360 mà chia thành kinh tuyến đông của bán cầu đông và kinh tuyến tây của bán cầu tây nên giờ của bán cầu đông và bán cầu tây cũng khác nhau. Vì vây, yêu cầu học sinh phải nắm được bảng chuyển đổi giờ

Bảng chuyển đổi từ múi giờ từ 13 đến 23 ra múi giờ âm:

Múi giờ

Đổi

13

-11

14

-10

15

-9

16

-8

17

-7

18

-6

19

-5

20

-4

21

-3

22

-2

23

-1

 

b. Đường chuyển ngày quốc tế:

Qui định lấy kinh tuyến 180­­­­o qua khu vực múi giờ số 12 ở giữa Thái Bình Dương làm đường chuyển ngày quốc tế( nếu đị từ phía tây sang phía đông qua kinh tuyến 180 độ thì lùi lại một ngày lịch còn nếu đi từ phía đông sang phía tây qua kinh tuyến 180 độ thì tăng thêm một ngày lịch)

Hoạt động 2: Giáo viên đưa ra công thức và giải thích cho học sinh nắm công thức:

Cách tính ngày và giờ ở 1 nơi nào đó trên Trái Đất khi biết ngày và giờ ở múi giờ gốc hoặc ở 1 nơi bất kì.

Công thức tổng quát:

Tm = To + m

Trong đó:

+ To là giờ ở múi giờ số 0 hoặc ở 1 nơi bất kì

+ Tm là giờ ở múi m cần tính

+ m là số múi giờ

Hoạt động 3: Giáo viên hướng dẫn học sinh các bước tính giờ.

- Bước 1: Tính múi giờ

+ Gọi A kinh độ cần tính múi giờ.

+ Nếu A thuộc bán cầu Đông thì múi giờ ở A = kinh độ A:15 = x (làm tròn theo quy tắc toán học)

+ Nếu A thuộc bán cầu Tây thì múi giờ ở A = (360o-A):15 = y

Hoặc A:15 =x thì A thuộc múi giờ 24-x

Bước 2: Tính khoảng cách chênh lệch giữa hai múi giờ

Bước 3: Tính giờ

+ Cần tính khu vực múi giờ cao hơn thì (+) tính về phía Đông

+ Cần tính khu vực múi thấp hơn thì (-) tính về phía Tây

Bước 4: Tính ngày:

+ Cùng bán cầu thì không đổi ngày

+ Khác bán cầu thì đổi ngày theo quy luật qua đường chuyển ngày quốc tế.

Hoạt động 4: Giáo viên ra bài tập vận dụng và hướng dân học sinh làm theo từng bước.

Bài tập: Một trận bóng đá ở Anh được tổ chức vào lúc 15h ngày 08/03/2004 được truyền hình trực tiếp. Tính giờ và ngày truyền hình trực tiếp tại các quốc gia:

 

 

Vị trí

Việt nam

Anh

Nga

Ôxtraylia

Hoa kì

Kinh độ

1050 Đ

O0

450 Đ

1500 Đ

1200 T

Giờ

 

15h

 

 

 

Ngày, tháng

 

08/03

 

 

 

 

Giải:

Trái đất được chia làm 24 múi giớ tương ứng với 360 độ

  • 1 múi giờ = 150
  • Số múi giờ ở các địa điểm
  • Việt Nam: 1050:15 = 7
  • Nga: 450:15=3
  • Ôxtraylia: 1500:15 = 10
  • Hoa kì: (3600-1200):15 = 16

Vậy giờ và ngày ở các địa điểm trên là:

  • Việt nam: 15 h + 7 = 22h ngày 8/3
  • Nga: 15 h + 3 = 18h ngày 28/3
  • Ôxtraylia: 15h +10 =1h ngày 9/3
  • Hoa kì: 15h + 16 = 7h ngày 8/3

 

Hoạt động 5: Giáo viên ra một số bài tập về nhà cho học sinh làm để hôm sau kiểm tra và chính sửa những sai sót.

Bài 1: Một máy bay cất cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 6 giờ ngày 1/3/2006 đến Luân Đôn sau 12 giờ bay , máy bay hạ cánh. Tính giờ máy bay hạ cánh tại Luân Đôn thì tương ứng là mấy giờ và ngày nào tại các điểm sau ( điền vào ô trống)

Vị trí

Tô-ki-ô

Niu- Đê- li

Xít- ni

Oa-sinhtơn

Lốt- An- giơ- lét

Kinh độ

1350 Đ

750 Đ

1500 Đ

750 T

1200 T

Giờ

?

?

?

?

?

Ngày

?

?

?

?

?

 

Bài 2: Một Hội nghị được tổ chức ở nước Anh vào lúc 20 giờ ngày 20/10/2006 thì ở Hà Nội ( Việt Nam) Newdeli (Ấn Độ) và Oasinton ( Hoa Kỳ) là mấy giờ?Biết rằng Anh múi giờ 0, Hà Nội múi giờ 7, Newdeli múi giờ 5 và Oasinton múi giờ 19.

Bài 3: Một trận bóng đá diễn ra tại Braxin (kinh độ 450T) vào lúc 19 giờ 45 phút ngày 28 tháng 02 năm 2008, được truyền hình trực tiếp đến các nước trên thế giới. Cho biết thời gian (ngày, giờ) truyền hình trực tiếp trận đấu bóng đá trên tại các quốc gia sau:

 

Quốc gia

Kinh độ

Việt Nam

1050Đ

Anh (London)

00

Liên bang Nga (Moscow)

450Đ

Nam Phi (Johannesburg)

300Đ

Trung Quốc (Bắc Kinh)

1200Đ

Hoa Kỳ (Los Angeles)

1200T